Cenník

Je v záujme našej advokátskej kancelárie, aby bola právna pomoc prístupná každému klientovi, a preto pri určovaní cien za poskytovanie právnych služieb vždy zohľadňujeme individuálne pomery každého klienta a jeho sociálnu situáciu. Využite našu online právnu poradňu alebo si dohodnite stretnutie v našej advokátskej kancelárii.

V zmysle § 1 Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. sa advokát môže osobitne dohodnúť s klientom na výške odmeny za poskytnutú právnu pomoc a cenu za právne služby sa klient dozviete vopred. Výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Pre podnikateľov resp. iné subjekty ponúkame možnosť poskytovania právnych služieb formou mesačného paušálu.

Ak máte záujem zistiť, aká by bola cena za riešenie vášho právneho problému, vyplňte prosím formulár nižšie.

Zmluvná odmena sa určuje:

a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),

b) paušálnou sumou (paušálna odmena),

c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),

d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Hodinová odmena
Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Paušálna odmena
Paušálna odmena sa môže dohodnúť:

  • za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
  • za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Podielová odmena
Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Tarifná odmena
Ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene.

Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je:

Tarifná hodnota:

Odmena za jeden úkon:

Do sumy 165,97 €

16,60 €

Nad 165,97 – 663,88 € plus za každých začatých 33,19 €

16,60 €

+ 1,66 €

Nad 663,88 – 6638,78 € plus za každých začatých 331,94 €

41,49 €

+ 9,96 €

Nad 6638,78 – 33 193, 92 € plus za každých začatých 1659,70 €

220,74 €

+ 16,60€

Nad 33 193,92 € plus za každých začatých 3 319,39

486, 29 €

+ 6, 64 €

Úkonom právnej služby sa rozumie napríklad spísanie žaloby, zastupovanie na súde a iné.

 V zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. má advokát popri odmene za poskytnuté právne služby nárok aj na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>